Amsterdamse School bouwstijl in Bedum

De Amsterdamse School bouwstijl is één van de thema’s waar VVV Bedum hoog mee scoort! In samenwerking met NoordPRoof Producties en DE KERK Onderdendam is er een prachtige beschrijving uitgebracht over 4 kerken gebouwd in de Amsterdamse School bouwstijl (kerken in Bedum, Onderdendam, Westeremden en Appingedam). De expositie van de SOGK van 2017 heeft in dat kader veel bezoekers uit het hele land getrokken. Daarnaast is er een wandelrouteboekje langs Amsterdamse School bouwwerken in Bedum uitgekomen. Naar aanleiding hiervan heeft Bertus Fennema, oud-gedeputeerde en oud-burgemeester zelfs een boek geschreven over de Bedumer architect Albert Wiersema, die veel bouwwerken in de Amsterdamse Schoolstijl op zijn naam heeft staan.