De Schaive toorn van de Walfriduskerk in Bedum

De kerktoren kende in beginsel een Romaanse kap en werd later hoger opgetrokken en kreeg een prachtige naaldspits (de hoogste van de Groninger ommelanden, 236 voet). Na een blikseminslag in 1911 brandde de spits af, waarna de toren een platte afdekking kreeg (pas na 10 jaar). Bij de torenrestauratie van 1953-1957 werd de huidige Romaanse kap met ruitschilden gereconstrueerd. Omstreeks 1941 is ook iets gedaan aan de toren die al jaren enorm scheef was gezakt. Om te voorkomen dat hij verder zou overhellen is een betonnen corset om de torenvoet gestort. De toren was toen ongeveer 38 meter hoog. Hij staat nog steeds scheef en is ook de scheefste van het land, maar zakt niet meer verder. Landmeetkundige Jakob van Dijk stelde in de jaren ’90 vast dat de ‘Schaive Toorn’ een hellingshoek heeft van 4,1 graden en een hellingspercentage van 7,31.

Adres: Plantsoen 2, 9781 HL Bedum.
Open: koningsdag t/m september op zaterdag 14.00 -16.00 uur.

http://www.hervormdbedum.nl/toren.php