Ontdek Westerdijkshorn

In het land tussen de twee grote rivieren De Hunze en De Fivel, voerden de bewoners een eeuwige strijd tegen het water. Al in de 6e eeuw v.Chr. werden de eerste woonplaatsen kunstmatig opgehoogd om het water te weren en vanaf de middeleeuwen werden dijken aangelegd, meanders afgesneden en uitwateringssluizen en schutsluizen aangelegd. In het woeste, moerassige veengebied tussen deze beide rivieren, oostelijk van de huidige dorpen Adorp, Sauwerd, Wetsinge en Winsum, lag ook het plaatsje Bethdem, het huidige Bedum.

Aanrader

Kwaliteitsvlees (Piemontees) in standaardpakketten van 5 kg en 10 kg met biefstuk, rundergehakt, lende, ribeye, entrecotes, runderlappen, riblappen enzovoort.

Ook zijn er proefpakketten verkrijgbaar van ca. 1-1,5 kg. In zo’n pakketje zit 500 gr rundergehakt, aangevuld met een variatie aan rundvleesproducten, zoals bv biefstuk, stooflap en saucijs.
Alle producten zijn diepgevroren. Bestellen kan via het bestelformulier op de website of direct op de boerderij.

Tijdens open dagen vertellen Jan en Corrie graag over het reilen en zeilen van het bedrijf en kan iedereen die dat wil de koeien en kalfjes bekijken.

Meer over Westerdijkshorn

Volgens de overlevering bracht Walfridus, een vrome boer, het christendom naar onze streek en zorgde voor een rechtssysteem. Ongeveer tussen de jaren 950 en 1000 werd onder zijn leiding een begin gemaakt met inpoldering van het woeste, laaggelegen veengebied, waardoor het volk de voeten droog hield en ontginning mogelijk werd. Toen op een slechte dag Walfridus en zijn zoon Radfridus door de Noormannen werden vermoord, ontwikkelde het dorp Bedum zich in snel tempo als bedevaartplaats.
De kapel was al spoedig te klein, daarom werd er in de 11e eeuw een kerk gebouwd, de Walfriduskerk.

In 1653 kreeg Bedum een goede vaarverbinding met de stad Groningen door het graven van het Boterdiep naar Onderdendam. De hiermee samenhangende bedrijvigheid zorgde voor welvaart in het dorp. Er stonden verschillende op- en overslagbedrijven en een aantal molens, die helaas alle zijn verdwenen. Uitzondering hierop is de Molen Hunsingo. Deze werd herbouwd en in …. opnieuw in gebruik genomen. Ook de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1884 was gunstig voor de ontwikkeling van Bedum. In de eerste helft van deze eeuw nam de bedrijvigheid nog toe en Bedum werd hèt verzorgingscentrum voor de omgeving. Een grote impuls betekende de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek in 1921, nu een grote vestiging van Friesland Campina (voorheen DOMO). Na de Tweede Wereldoorlog is Bedum een belangrijke forenzenplaats geworden.

Wil je ook een online vermelding?

Wil je ook vermeld worden op toerismebedum.nl? Je kunt je als ondernemers of organisatie aanmelden.

Bekijk uitjes in Westerdijkshorn