Ontdek Zuidwolde

In het land tussen de twee grote rivieren De Hunze en De Fivel, voerden de bewoners een eeuwige strijd tegen het water. Al in de 6e eeuw v.Chr. werden de eerste woonplaatsen kunstmatig opgehoogd om het water te weren en vanaf de middeleeuwen werden dijken aangelegd, meanders afgesneden en uitwateringssluizen en schutsluizen aangelegd. In het woeste, moerassige veengebied tussen deze beide rivieren, oostelijk van de huidige dorpen Adorp, Sauwerd, Wetsinge en Winsum, lag ook het plaatsje Bethdem, het huidige Bedum.

Aanrader

De Krimstermolen (of molen Phoenix) is een poldermolen uit 1904 aan het Krimstermolenpad (fietspad), type achtkante bovenkruier. De molen stond oorspronkelijk aan het Kardingermaar in het buurtschap Reidland en bemaalde daar de oostelijke Bedumer polder.

Deze molen bezichtigen? Neem contact op met molenaar Hans Wolthuis
Bekijk hier de facebookpagina van de molen

Meer technische informatie over de molen vindt u in de landelijke molendatabase

Meer over Zuidwolde

Volgens de overlevering bracht Walfridus, een vrome boer, het christendom naar onze streek en zorgde voor een rechtssysteem. Ongeveer tussen de jaren 950 en 1000 werd onder zijn leiding een begin gemaakt met inpoldering van het woeste, laaggelegen veengebied, waardoor het volk de voeten droog hield en ontginning mogelijk werd. Toen op een slechte dag Walfridus en zijn zoon Radfridus door de Noormannen werden vermoord, ontwikkelde het dorp Bedum zich in snel tempo als bedevaartplaats.
De kapel was al spoedig te klein, daarom werd er in de 11e eeuw een kerk gebouwd, de Walfriduskerk.

In 1653 kreeg Bedum een goede vaarverbinding met de stad Groningen door het graven van het Boterdiep naar Onderdendam. De hiermee samenhangende bedrijvigheid zorgde voor welvaart in het dorp. Er stonden verschillende op- en overslagbedrijven en een aantal molens, die helaas alle zijn verdwenen. Uitzondering hierop is de Molen Hunsingo. Deze werd herbouwd en in …. opnieuw in gebruik genomen. Ook de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1884 was gunstig voor de ontwikkeling van Bedum. In de eerste helft van deze eeuw nam de bedrijvigheid nog toe en Bedum werd hèt verzorgingscentrum voor de omgeving. Een grote impuls betekende de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek in 1921, nu een grote vestiging van Friesland Campina (voorheen DOMO). Na de Tweede Wereldoorlog is Bedum een belangrijke forenzenplaats geworden.

Wil je ook een online vermelding?

Wil je ook vermeld worden op toerismebedum.nl? Je kunt je als ondernemers of organisatie aanmelden.

Bekijk uitjes in Zuidwolde

De Groene Zon is te vinden in stadsboerderij De Wiershoeck en is gemakkelijk te bereiken via de Beijumerweg vanaf het dorp Zuidwolde.
Er is een winkeltje, een cursusruimte (kruidenstudiecentrum) en een theeschenkerij.
In de cursusruimte worden al 40 jaar lessen gegeven en gevolgd over de belangrijkste westerse kruiden en hun toepassing.
De kruiden groeien om ons heen, maar de kennis hierover is grotendeels verloren gegaan.
Saskia Nieboer heeft haar kennis grotendeels opgedaan al wandelend in de natuur. Zij is de drijvende kracht achter De Groene Zon, samen met haar onmisbare vrijwilligers.

In de middag kun je meestal vanaf 13.00 in de theeschenkerij terecht voor een verkwikkend kopje biologische kruidenthee of fair trade koffie met iets lekkers uit de naastgelegen natuurvoedingswinkel erbij.
Bij mooi weer kun je ook buiten zitten en genieten van de prachtige tuin rondom de oude boerderij.

Openingstijden winkel
ma t/m vr 10.00-17.00 uur (tijdens vakanties aangepaste tijden mogelijk)

Poldermolen, type achtkante bovenkruier, uit 1878 ter vervanging van een spinnenkopmolen.
Gelegen 2,8 kilometer ten westen van Zuidwolde, bereikbaar via het Koningslaagtepad vanaf de Wolddijk en Harssens (richting Adorp).
Vrijwillig molenaars Hendrik-Jan en Mieke Berghuis hebben zowel de Koningslaagte als de nabijgelegen korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug, aan de rand van de stad Groningen, onder hun beheer.

De achtkante poldermolen dateert uit 1860 en is de kleinste in de provincie.
’t Wit Meulentje is nog geregeld op vrijwillige basis in bedrijf en alleen op afspraak te bezoeken.
Eigenaar is Stichting De Groninger Poldermolens.