De aanzet voor een vestiging van VVV-Bedum is in 1986 door Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB Bedum) naar voren gebracht. Het was in 1989 dat de oprichting plaatsvond. In de beginjaren is VVV-Bedum onderdeel geweest van VVV-Marengebied, samen met VVV-Winsum en VVV-Loppersum.

In 2004 werd door de gemeenteraad van Bedum besloten om met de gemeenten Loppersum, Winsum en De Marne een verdere samenwerking aan te gaan met vijf Friese gemeenten. Vanaf dat moment werkten 9 verschillende VVV-afdelingen samen in VVV-Lauwersland, met een hoofdkantoor in Dokkum. In 2011 nam de gemeente Loppersum het besluit om per 1 januari 2012 uit deze samenwerking te stappen. In 2012 is door de Friese gemeenten besloten onder eigen regie verder vorm en inhoud te geven aan het toeristisch-recreatief beleid.
Door de beëindiging van de samenwerking van de Friese gemeenten en Groninger gemeenten is de samenwerkingsovereenkomst met VVV-Lauwersland per 1 januari 2013 beëindigd en werd de subsidierelatie niet verlengd. Dit betekende in 2013 ook het einde van de daaraan gerelateerde subsidie voor de VVV-Bedum.

Door de inzet van een voormalig bestuurslid van VVV-Lauwersland en vele vrijwilligers kreeg de VVV-Bedum de mogelijkheid om de, voor het dorp belangrijk geachte vestiging, in Bedum voort te zetten. Tijdens een raadsvergadering in december 2013 gaven alle fracties van de gemeenteraad van Bedum unaniem het signaal af, dat er een duidelijke taak ligt voor een instelling die recreatie en toerisme in de gemeente Bedum bevordert. Aanleiding daarvoor was de uitkomst van een onderzoek van de Rekenkamercommissie, door de gemeenteraad gevraagd onderzoek betreffende Recreatie en Toerisme in de gemeente Bedum: ‘En wie nodigt nu de gasten uit?’ Het rapport kunt u hier lezen.
Deze doorstart werd tevens gesteund door het College van B&W van Bedum.

VVV-Nederland en Marketing Groningen gaven in 2014 hun toestemming aan deze ‘zelfstandige’ doorstart en zegden hun medewerking toe. Sindsdien is ‘Stichting VVV-Bedum, de POORT naar Noord-Groningen’ een zelfstandige stichting.

Met dank aan een grote groep vrijwilligers uit Bedum, Onderdendam, Zuidwolde, Noordwolde, Westerdijkshorn en Ellerhuizen zet Stichting VVV Bedum ‘De POORT naar Noord- Groningen’ zich in om het toerisme en recreatie in gemeente Bedum uit te dragen, met name de vrijwilligers die de winkel aan de Kapelstraat bemensen.

Vrijwilligers en bestuur samen hebben er in de loop van de daarop volgende jaren voor gezorgd dat de basis verbreed kon worden. Een aantal bedrijven, maar ook particuliere donateurs ondersteunen het werk van de VVV-Bedum.