OVERHANDIGING EERSTE EXEMPLAAR. …

geplaatst in: Geen categorie | 0

OVERHANDIGING EERSTE EXEMPLAAR.

In het kader van de manifestatie Amsterdamse School van 4 Groninger kerken is een auto/trein/fietsroute uitgezet die de vier kerken met elkaar verbindt,in samenwerking met NoordPRoof Producties en het documentatiecentrum voor de Amsterdamse School in Groningen: DE KERK in Onderdendam. Het doel is om bezoekers en inwoners kennis te laten maken met de regionale architectuur van de Groninger Amsterdamse School in het bijzonder.

Daarnaast worden ook andere bouwwerken in de Amsterdamse School bouwstijl uitgelicht, zodat de route ook na de manifestatie een blijvende waarde heeft voor iedereen die interesse heeft in de architectuur.

De routes zijn beschreven in een handig boekwerk van 65 pagina’s met veel foto’s en omschrijving van de vier kerken en woningen en objecten in de prachtige Amsterdamse School stijl. Daarnaast zijn er arrangementen samengesteld , die de bezoekers uitnodigen om langer in ons gebied te verblijven.

Het eerste exemplaar zal op woensdag 14 juni om 14.00 uur door de voorzitter van St. VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, Henk van der Velde worden overhandigd aan Hans Stoelinga van DEKERK in Onderdendam.
Hans zal daarna een korte toelichting geven over de verbinding met de 4 kerken en de bijzondere Cultuurmanifestatie “De Amsterdamse School in Groningen”.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. DEKERK Onderdendam , Bedumerweg 34, Onderdendam.