VVV Bedum in de nieuwe gemeente Het Hogeland. …

geplaatst in: Geen categorie | 0

VVV Bedum in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

PERSBERICHT. Bedum , 6 december 2018.

De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn achter de rug. De uitslag is bekend en de nieuwe raadsleden zijn zich de komende weken aan het voorbereiden voor de installatie op 2 januari 2019. Wij feliciteren de 29 raadsleden met hun benoeming en wensen hen veel sterkte om het vele werk wat op hen afkomt ten goede te laten komen aan de inwoners.

In verband hiermee heeft VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen, zich voorgenomen haar naam aan te passen aan de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2019.

Vanaf 1 januari 2019 zal de tenaamstelling luiden:

VVV Het Hogeland – Bedum.

De nodige stappen voor deze naamswijziging zijn reeds achter de rug. Waaronder , in overleg met VVV Nederland , de tenaamstelling voor onze website. Die is hiermee ook aangepast:

www.vvvhethogeland-bedum.nl .

Een stukje geschiedenis Vanaf 1989 is er in Bedum een VVV-kantoor gevestigd met een eigen fysiek onderkomen. Eerst in de Meenschaar en later een eigen winkel aan de Kapelstraat. Door de jaren heen hebben veel vrijwilligers zich ingespannen om bezoekers en inwoners informatie te verstrekken. Tijdens een raadsvergadering in Bedum in december 2013 gaven alle fracties van de gemeenteraad van Bedum unaniem het signaal af, dat er een duidelijke taak ligt voor een instelling die recreatie en toerisme in de gemeente Bedum bevordert. Aanleiding was het verslag van de Rekenkamercommissie naar een door de gemeenteraad gevraagd onderzoek over Recreatie en Toerisme in de gemeente Bedum: ‘En wie nodigt nu de gasten uit?’ Dit signaal heeft geresulteerd in een doorstart na het opheffen van VVV Lauwersland. VVV-Nederland en Marketing Groningen hebben in 2014 hun toestemming aan deze ‘zelfstandige’ doorstart gegeven en hun medewerking toegezegd. Sindsdien is VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen een zelfstandige stichting op het terrein van cultuur, toerisme en recreatie.